Liên hệ

PHÒNG BÁN HÀNG
BQL HOA VIÊN VĨNH HẰNG
Địa chỉ: Ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 0297.379.22.79 – 093.188.4545